Reactie op nieuwe ambtsbericht van BuZa

Het Minister van Buitenlandse Zaken(BuZa) heeft op 24 maart 1998 nog een leugenachtig ambtsbericht uitgebracht over de situatie in Srilanka met gewoone BuZa methoden zoals manipulatie van informatie bronnen, vervalsing en leugens verzinnen. De staatssecretaris van Justitie,IND ambtenaren en ik wisten al wat BuZa ermee zal concluderen. En we weten zeker dat dat BuZa in toekomstige ambtsberichten dezelfde conclusie nemen. De conclusies van ambtsberichten gaan nooit veranderen,ondanks het slechtste situatie in Srilanka. Het zal beter zijn als BuZa een ‘eeuwige ambtsbericht’ voorbereidt. BuZa ambtenaren,die worden aangemoedigd door politici,durven nog een keer valse informaties in het ambtsbericht zetten. Hierbij vermeld ik enkele opmerkingen. BuZa stelt dat "De procedure voor verkrijging van een nieuwe identiteitkaart in Colombo is sinds 2 december 1997 vereenvoudigd." Maar de realiteit is anders dan fantasie van BuZa. Er komt nieuwe wetregels voor de burgers(Tamils) uit noord en ooosten. Als ze hun identiteitsdocument hebben kwijt,moeten ze eeerst bij hun gemeentelijke politie een "clearance" aanvragen. Verkrijging van nieuwe identiteits document is alleen mogelijk, als ze deze "politie clearance" indienen. Hoe de mensen een clearance krijgen die kwamen uit de gebieden die niet onder controle van regering staan? (bron:Sarinihar,mei14-mei27,1998 en The Srilanka Monitor) Dit kan niet BuZa ambtenaren schellen. Zij hebben al(tien jaren geleden) conclusie genomen:"Tamil asielzoekers moeten ‘hoedanook’ uitgezet worden." "Na september 1997 zijn de persoonscontroles op het vliegveld verscherpt. Het is daarom van belang dat terugkeerders beschikken over een geldig Srilankaans document waarmede zij hun identiteit kunnen aantonen, en zonodig ook over een bewijsstuk waaruit hun voorgaand verblijf in het buitenland blijkt. ...Een teruggestuured Tamil die reist op een reisdocument waaruit dat niet blijkt,ontvangt van de Nederlandse autoriteiten een Engelstalige verklaring waarmede zijn/haar voorgaande verblijf in het buitenland kan worden aangetoond." zo stelt BuZa(als gewoon) in het ambtsbericht. Maar een andere brief van BuZa(18maart 1998),die aan IND stuurde, echter spreekt tegen en zegt wat er echte situatie is. " De refugee Council stelt op grond hiervan dat het bezit van een buitenlandse reisdocument geen garantie is voor veiligheid. Terugkeerders worden bij aankomst op de luchthaven van Colombo door de immigratie autoriteiten en het Criminal Investigation Department gecontreleerd. Alle uit het buitenland terugkeerde Tamils lopen in beginsel het risico te worden aangehouden voor verhoor bij aankomst op de luchthaven of bij persoonscontroles in en rond Colombo op grond dat men mogelijk in het buitenland actief was voor de LTTE,b.v.door het verzamelen van geld. Daarbij maakt het geen verschil of betrokkene in het bezit is van Srilankaans reisdocument dan wel een buitenlands reisdocument."(Brief van BuZa aan de Staatssecretaris,18maart 1998) BuZa stelt in zijn misleidende conclusie:"Tamils die uit westerse landen worden teruggestuurd,lopen in Colombo in beginselniet meer risico’s van aanhouding en ondervraging." Maar de bijlage van BuZa brief van 18maart 1998 zegt een andere verhaal:"Asylumseeker Manickam Rajan, deported from the Netherlands in February,was arrested on 21 March in a lodge in Kollupitiya suburb. Colombo human rights agencies say appeals by an officer from the Dutch embassy in cOlombo who visited the police station were ignored by police. Another deportee from the Netherlands,Edirmanasingham Jeyavel was also detained on 21 March by the police. (The Srilanka Monitor,March 1998) BuZa verzwijgt over deze brieven in het ambtsbericht en de staatssecretaris zegt niks over de brief van BuZa (d.d.18maart 1998) in haar brief naar Tweede Kamer. Er was sprake van misleiding. Dit maakt duidelijk dat de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justie de leden van Tweede Kamer regelmatig misleiden. "Het aantal gemelde gevallen van marteling of mishandeling is evenwel beperkt!" zo concludere BuZa. Maar de vraag is hoe kon BuZa dat weten dat het aantal beperkt is? Nodigen de Srilankaanse veiligheidstroepen een vertegenwordiger van BuZa uit,als ze gaan iemand martelen? BuZa advisert de Nederlandse toeristen om Colombo te vermijden,omdat Colombo onveilig is. Integendeel stelt BuZa in het ambtsbericht dat Colombo veilig is voor Tamils! De naive staatssecretaris gelooft deze hypocrisie van BuZa wel. HET GEHEIM VAN HET AMBTSBERICHT Nederland kent geen rechtvaardige asielbeleid maar een ‘buitenlandse politieke beleid’. Nederlandse regering gebruikt vluchtelingen als een propaganda instrument. Vroeger tijdens de koude oorlog Nederland speelde een rol als ‘redder’ van vluchtelingen die uit communistische oost-Europa kwamen. Na de koude oorlog, Nederland richt op de landen in conflicten waarmee de ‘internationale gemeenschap’(lees:rijke westerse landen) bezig houdt. Bosnie en Irak zijn beste voorbeelden. Wat is dan buitenlands beleid van Nederland? Nederlandse media en politici maaktten veel lawaai voor de dood van slechts 50 Albanezen in Kosovo, maar ze houden hun mond dicht over de dood van 50,000 Tamils in Srilanka. Dit is een voorbeeld van ‘buitenlands beleid’. De Minister van BuZa praat veel over 3maanden lange "etnische zuivering" van Servische troepen tegen Albanezen(en vroege Bosnische moslims). Maar hij kent niets over 18jarige etnische zuivering van Sinhaleze troepen tegen Tamils. De Minister denkt dat er geen conflicten zijn na de grenzen van Europa. Immigratie en Naturalisatie Dienst(IND) is een overheidsorgaan,die ‘buitenlands beleid’ van BuZa. BuZa bepaalt welke asielzoekers mogen hier blijven en welke niet. Dit wordt in het ambtsbericht uitgebracht. Deze ambtsberichten worden door de IND gebruikt om toestroom van ‘ongewenste’ asielzoekers in te dammen en hen verschrikken. Tamil asielzoekers ook behoren tot de catagorie van ‘ongewenste’ asielzoekers. BuZa zegt dat IND is niet verplicht om ambtsberichten na te volgen. D.w.z. dat IND hoeft niet beslissen volgens conclusie van het ambtsbericht of het ambtsbericht is GEEN belangrijke bron in een asielzaak. Maar de staatssecretaris van Justitie elke jaar in haar brief naar Tweede Kamer vermeldt allèèn de conclusie van het ambtsbericht. Denken ze dat iedereen gek is? Letterlijk iedereen(inclusief vreemdelingenrechters) weet wel dat het ambtsbericht ongeloofwaardig is. Geen van Nederlandse autoriteiten wil onrechtvaardig en inhumaan asielbeleid veranderen. Daar ligt het probleem. Wij kunnen nieks doen tegen hogere ambtenaren van IND en BuZa, die OPZETTELIJK valse informatie geven. Hogere ambtenaren van BuZa en IND mogen wel liegen. Dat is toegestaan. Maar het is niet toegestaan als de arme asielzoekers wegens hun veiligheidsredenen liegen. Dan worden ze afgewezen en eventueel uitgezet. Dit is (in)humaan asielbeleid van IND(en BuZa). Niemand verwacht dat dit wanbeleid zal veranderen.

Make your own free website on Tripod.com
sdafsf